TRAININGUL  este un proces de dezvoltare ce urmărește atingerea următoarelor obiective:      

  • Transmiterea de informații
  • Dezvoltarea de abilități
  • Modificarea unui comportament
  • Experimentarea unor situații
  • Conștientizarea unor sentimente / lucruri
  • Inițiere / aprofundare / expertiză

   Suntem oameni…și trăim într-o lume plină de noi ! Afacerile au ca ingredient principal echipa… echipa de oameni, care trebuie să dea dovadă de competență și angajament, astfel încât …să facă diferența! Trăim intr-o lume dinamică! La fel ca și in afaceri, nu generăm rezultat fără acțiune, nu generăm inovație fără lărgirea orizontului și libertate, nu generăm comportament fără disciplină, nu generăm monetizare fără valoare! Odată intrați în echipă, oamenii au nevoie de mediul bun care să evidențieze și să susțină existența lor, și alături de muncă vor contribui în modul cel mai eficient posibil spre obținerea obiectivelor stabilite!


                            “ Mediul în care stai, influențează și dezvoltă talentul pe care il ai !“ Andy Szekely


Team Management / Sales Training / Management / Leadership

   Orice muncă se realizează astăzi în ECHIPĂ! Abilitatea de a forma și de a administra o echipă performantă de indivizi motivați e una dintre componentele esențiale într-o afacere de succes. Costurile cu personalul reprezintă 60-80% dintre costurile totale de operare ale unei afaceri, iar sarcina noastră este să obținem cea mai mare marjă de profit posibilă în raport cu investiția făcută în activele umane. Identificarea activelor umane performante, competente, loiale , sau nici unul din cele enumerate, va genera claritate asupra echipei . Identificarea factorilor motivaționali: activitate provocatoare - interesantă, mediu bazat pe încredere, responsabil direct pentru rezultate, dezvoltare și promovare personală, va avea ca rezultat creșterea valorii, grație deprinderilor și experienței suplimentare obținute. Vom stabili pentru echipă :scopuri, valori și planuri comune, leadership evident , evaluare și estimare continuă. Se vor evidenția punctele forte pentru fiecare activ uman, motivându-l să obțină performanță printr-o interacțiune încurajatoare și comunicare deschisă.

 


“O viziune clară, susținută de planuri clare, îti dă un sentiment formidabil de încredere și putere personală.”

                                                                                                                                                     Brian Tracy


Oferim programe de training, adaptate și personalizate la nevoile clientului, coaching in field. După  o analiză a nevoilor de instruire și dezvoltare, se va proiecta un program de training special adaptat nevoilor organizației.